Taalarsenaal

Skryf & Aanbied

Amptelike rubrieke  (2014)

Afr HT V3 Rubrieke 2014.pdf Afr HT V3 Rubrieke 2014.pdf
Size : 60.445 Kb
Type : pdf
Afr EAT V3 Rubrieke 2014.pdf Afr EAT V3 Rubrieke 2014.pdf
Size : 68.474 Kb
Type : pdf
Afr HT V2 Rubrieke 2014.pdf Afr HT V2 Rubrieke 2014.pdf
Size : 26.406 Kb
Type : pdf
Afr TAT V2 Rubrieke 2014.pdf Afr TAT V2 Rubrieke 2014.pdf
Size : 55.368 Kb
Type : pdf

DBO SGA Voorbeeldgidse (2018)

Gr. 10-12 HT, EAT en TAT Mondeling en Skryftake

FET Afrikaans HL Graad 10 - 12.pdf FET Afrikaans HL Graad 10 - 12.pdf
Size : 6456.659 Kb
Type : pdf
FET AFRIKAANS FAL Graad 10 - 12.pdf FET AFRIKAANS FAL Graad 10 - 12.pdf
Size : 5852.029 Kb
Type : pdf
FET Afrikaans SAL Graad 10 - 12.pdf FET Afrikaans SAL Graad 10 - 12.pdf
Size : 4938.983 Kb
Type : pdf

Indien u sukkel om die dokumente hier af te laai, gaan asb. na  https://www.education.gov.za/Curriculum/NationalCurriculumStatementsGradesR-12/SBAExemplars.aspx

Selfstudiegids: Vraestel 3 (DBO)

Self_Studiegids_skryf_Oktober 2009.pdf Self_Studiegids_skryf_Oktober 2009.pdf
Size : 999.755 Kb
Type : pdf

Gr. 12 EAT: Voorbeelde van Formele Assesseringstake: Mondeling en Skryf

Hierdie konsepdokument bevat voorbeelde van Mondeling- en Skryftake in die korrekte formaat (DBE)
GRAAD 12 SGA ONDERWYSERTOELIGTING.docx GRAAD 12 SGA ONDERWYSERTOELIGTING.docx
Size : 2053.324 Kb
Type : docx
Gr 12 HT SGA GRAAFF-REINET.docx Gr 12 HT SGA GRAAFF-REINET.docx
Size : 492.357 Kb
Type : docx
  • Skryfjuwele: voorbeelde van uitstekende skryfstukke.

  • Beïndruk met die begin!:  'n PowerPoint-aanbieding vir onderwysers om leerders te lei om ‘n treffende begin vir ‘n opstel te skryf. Ons dank aan die WKOD se vakadviseurs.

  • Einstein was right:  Sluit aan by bostaande.

2014 Skryfjuwele.pdf 2014 Skryfjuwele.pdf
Size : 149.42 Kb
Type : pdf
Beïndruk met die Begin! 2014.pptx Beïndruk met die Begin! 2014.pptx
Size : 372.914 Kb
Type : pptx

Bron:  WKOD Kurrikulumadviseurs

Voorbeelde van skryfstukke geskryf gedurende die 2014- eindeksamen (ongeredigeer).

Graad 12 HT

SKRYFTAKE.docx SKRYFTAKE.docx
Size : 348.164 Kb
Type : docx

Skryftake vir Gr. 12 EAT

2015 SKRYFTAKE.pdf 2015 SKRYFTAKE.pdf
Size : 179.273 Kb
Type : pdf

Hulp met skryfonderrig

Gr 10 HT Verhalende Opstel.docx Gr 10 HT Verhalende Opstel.docx
Size : 19.141 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Beskrywende Opstel.docx Gr 10 HT Beskrywende Opstel.docx
Size : 17.874 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Beredenerende Opstel.docx Gr 10 HT Beredenerende Opstel.docx
Size : 16.962 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Bespiegelende Opstel.docx Gr 10 HT Bespiegelende Opstel.docx
Size : 18.318 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Vriendskaplike brief.docx Gr 10 HT Vriendskaplike brief.docx
Size : 16.334 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Dialoog.docx Gr 10 HT Dialoog.docx
Size : 102.313 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Formele brief aan die pers.docx Gr 10 HT Formele brief aan die pers.docx
Size : 18.021 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Informele brief aan die pers.docx Gr 10 HT Informele brief aan die pers.docx
Size : 14.089 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Huldeblyk.docx Gr 10 HT Huldeblyk.docx
Size : 14.311 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Klagtebrief.docx Gr 10 HT Klagtebrief.docx
Size : 14.081 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Onderhoud.docx Gr 10 HT Onderhoud.docx
Size : 14.116 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Resensie.docx Gr 10 HT Resensie.docx
Size : 55.253 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Transaksioneel.docx Gr 10 HT Transaksioneel.docx
Size : 13.342 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Tydskrifartikel.docx Gr 10 HT Tydskrifartikel.docx
Size : 14.167 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Verslag.docx Gr 10 HT Verslag.docx
Size : 14.252 Kb
Type : docx
Gr 10 HT Agenda en Notule.docx Gr 10 HT Agenda en Notule.docx
Size : 18.241 Kb
Type : docx
Gr10 HT Sakebrief.docx Gr10 HT Sakebrief.docx
Size : 18.071 Kb
Type : docx
WENKE BY SKRYFWERK.docx WENKE BY SKRYFWERK.docx
Size : 14.735 Kb
Type : docx

Bron: Wenke om skryfwerk interessanter te maak: Mnr. Steve Fourie (Vakadviseur: Kingwilliamstown)

Skryf en aanbied.pptx Skryf en aanbied.pptx
Size : 1030.128 Kb
Type : pptx
Samestelling van 'n opstel.pptx Samestelling van 'n opstel.pptx
Size : 593.533 Kb
Type : pptx
DIE OPSTEL.doc DIE OPSTEL.doc
Size : 34.5 Kb
Type : doc
Skryf sinstrukture en konvensies.pptx Skryf sinstrukture en konvensies.pptx
Size : 544.189 Kb
Type : pptx
Brief-Aan-Die-Pers.pptx Brief-Aan-Die-Pers.pptx
Size : 1177.752 Kb
Type : pptx
Skryforiëntering.pptx Skryforiëntering.pptx
Size : 239.377 Kb
Type : pptx
Gebruik van die koerant.pptx Gebruik van die koerant.pptx
Size : 1553.075 Kb
Type : pptx
STELW Die-Artikel-en-Resensie.pptx STELW Die-Artikel-en-Resensie.pptx
Size : 213.39 Kb
Type : pptx
Fliekresensie.docx Fliekresensie.docx
Size : 76.592 Kb
Type : docx
Gr 11 Skryf van 'n paragraaf.pptx Gr 11 Skryf van 'n paragraaf.pptx
Size : 347.185 Kb
Type : pptx

Tweede Addisionele Taal

Graad 10-12 TAT:  Konsep studiegids vir skryf (Vraestel 2)

Om hul eie skryfwerk te verbeter, moet leerders blootgestel word aan skryfstukke van gehalte. Taalarsenaal plaas graag sulke skryfstukke.

Make a free website with Yola